EIP PROJEKT

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) z naslovom »Ohranjanje in izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti na kmetijsko intenzivnih območjih na osnovi ekosistemskih značilnosti« se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa M16.5 Okolje in podnebne spremembe.

Obravnavani bodo ukrepi vzdrževanja/obnove/razširitve/obogatitve obstoječih krajinskih elementov in vzpostavitve nekaterih novih krajinskih elementov, predvsem v kmetijsko intenzivni krajini, kjer teh elementov primanjkuje.

Preberite več

Naš primarni cilj je biti vodnik sprememb, novosti in razvoja v kmetijstvu v primarnem sektorju in s tem boljša ekonomičnost vseh pridelovalcev, ne samo nas samih.

Naš kolobar je sestavljen iz klasičnih poljščin: koruza, pšenica, oljna ogrščica, oljne buče, sončnice, soja, hmelj, sladki krompir.

Loading...