NAZIV AKTIVNOSTI

Podjetje Jeruzalem Ormož SAT d.o.o. je z naložbo »NALOŽBA V KMETIJSKO MEHANIZACIJO Z IZRAZITO OKOLJSKIM UČINKOM« vključeno v 15. javni razpis za podukrep 4.1- Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe, ter izboljšanju  okolja.

POVZETEK

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v kmetijsko mehanizacijo z izrazito okoljskim učinkom. Podjetje se je že pred leti usmerilo v precizno kmetovanje, ki je do okolja bolj prijazno, nadgrajujemo ga z minimalno obdelavo tal. Ta vključuje posege v tla do globine 15 cm, tako da oranje odpade, gre za srednje globoko konzervirajočo obdelavo tal. Minimalna obdelava tal je prvi pogoj za tako imenovano ohranitveno kmetovanje, ki sloni na pestrem kolobarju in vsaj 30% pokritost tal z žetvenimi ostanki – setev v zastrta tla. Zamenjava načina obdelave tal narekuje vlaganje v novo linijo strojev, ki omogočajo kvalitetno in hitro obdelavo tal z manj prehodi, manj erozij tal in boljšimi fizikalnimi lastnostmi tal vse z namenom prilagajanja na podnebne spremembe.

GLAVNE DEJAVNOSTI- STRUKTURA NALOŽBE

 1. Traktorska vlečena škropilnica volumna 4.200 l s širino škropilnih palic 24 m povečuje storilnost pri škropljenju, z manj polnitvami rezervoarjev in večjo delovno širino. Škropilnica je opremljena s senzorji za uravnavanje višine škropilnih palic med škropljenjem, sistemom za avtomatsko upravljanje delovne širine preko navigacije, avtomatskim načinom notranjega čiščenja škropilnice in protivetrnimi šobami, ki omogočajo natančnejšo doziranje in manjše zanašanje škropilne brozge v okolico. Navigacijski sistem omogoča samodejno odpiranje in zapiranje posamezne šobe, pri čemer ne pride do prekrivanja pri škropljenju. Z tem ne prihaja do poškodb rastlin in prekomerne porabe fitofarmacevtskih sredstev, kar zelo zmanjša vpliv na okolje.
 2. Stroj za obdelavo tal v vrstah nasadov -hmelja. S krožno brano Reith nadomeščamo staro obrabljeno krožno brano za medvrstno obdelavo tal v hmelju. S krožno brano sledimo načinu minimalne obdelave tal – brez oranja tudi v hmeljiščih. Kvalitetna obdelava tal v hmeljišču je še toliko bolj zahtevna saj v pridelavi hmelja ne uporabljamo herbicidov in je izrednega pomena pravočasno in kvalitetno mehansko zatiranje plevelov.
 3. Rahljalniki, kombinirani (nogače, diski) Tiger 3MT. Kombinirani rahljalnik bo za podjetje nova pridobitev in je profesionalno združeno orodje, ki z enim prehodom pripravi zemljo za setev. Stroj omogoča kvalitetno osnovno obdelavo tal na različnih globinah in pripravo tal z intenzivnim mešanjem tudi na površinah, kjer ostaja veliko organske mase (koruznica, slama …), kar je najpomembnejše pri sistemu minimalne obdelave tal – brez pluga. Stroj je sestavljen iz treh orodij, ki si sledijo po določenem zaporedju, tako da z enim prehodom stroja, obdelamo zemljo.
 4. Drugi mulčerji, kladivni poljedelski. Nakup poljedelskega mulčerja širine 5 m bo zelo povečal storilnost, kar pomeni velik prihranek časa in goriva. Mulčer nujno rabimo  v kombinaciji z minimalno obdelavo tal, saj zdrobljena organska masa omogoča lažjo in kvalitetnejšo obdelavo tal. V razdrobljeni masi se v tleh poveča mikrobiološka aktivnost, kar povečuje hitrejši  razkroj organske mase in s tem zmanjšujemo prenos bolezni posebej fuzarioz na žitih, ki sledijo v kolobarju za koruzo.
 5. Kombinirani stroj za sočasno obdelavo tal in setev. Uporaba kombiniranega stroja za sočasno obdelavo in setev je naslednja stopnja pri načinu obdelave tal, ki se opravi za prehodom kombiniranega rahljalnika Tiger MT. Sejalnica delovne širine 4 m zagotavlja kvalitetnejšo in bolj natančno setev, ter večjo storilnost na enoto, kar vodi k prihranku časa in goriva. Sejalni elementi so narejeni tako, da omogočajo natančno setev žit v obdelavi tal brez pluga, kar omogoča enakomernejšo globino setve in vznik žit.  Na stroju je veliko digitalnih rešitev za kvalitetnejšo upravljanje, nadzor in navigacijo z katero se poveča natančnost setve z minimalnim prekrivanjem, kar vodi k prihranku semena glede na klasičen način setve.

CILJI

 Cilj naložbe je z nakupom nove kmetijske mehanizacije in uvedbo novih tehnologij obdelave tal in setve izboljšati gospodarski in konkurenčni položaj podjetja na trgih ter s tem omogočiti dolgoročni obstoj na njih.  Z uvedbo minimalna obdelave tal se podjetje prilagaja podnebnim spremembam, kar je nujno za ohranjanje in izboljšanje gospodarjenja s tlemi in vodo s ciljem varstva okolja in trajnostnim ohranitvenim kmetovanjem, ki sloni na pestrem kolobarju in setvi v zastrta tla.

PRIČAKOVANI REZULTATI

Pričakovani rezultati naložbe so sledeči:

 • uvedba novih, inovativnih tehnologij obdelave tal in setve,
 • prilagajanje na podnebne spremembe z minimalno obdelavo tal brez oranja s povečevanjem humusa v zgornjem horizontu tal in s tem kapaciteto zadrževanja vlage v tleh ob zmanjšanju vodne in veterne erozije tal,
 • zmanjševanja vpliva na okolje z bolj precizno izvedbo agrotehničnih ukrepov ob zmanjševanju porabe energije in repromateriala,
 • dvig produktivnosti,
 • povečanje kakovosti ter doseganje višje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov,
 • povečanje stroškovne učinkovitosti.