Podjetje Jeruzalem Ormož SAT d.o.o. je podjetje, katerega izvor je potrebno iskati v šestedesetih letih prejšnjega stoletja, ko so se v še prejšnjem režimu ustanavljali t.i. kombinati. Takratna struktura je zajemala kmetijsko dejavnost na ormoškem območju, vse od vinarskega dela v jeruzalemskih vinogradih in posledično kletarskega dela v Ormožu, sadjarskega dela v Ivanjkovcih in Savcih ter poljedelstva v celotnem delu pokrajine, živinorejskega obrata, tovarne močnih krmil in oljarne v Središču ob Dravi.

Po osamosvojitvi Slovenije je podjetje v naslednjih desetih letih uspelo utrditi stabilno lastništvo, ki je postalo temelj za razvoj podjetja. Tako po 25 letih od osamosvojitve skupino povezanih podjetij sestavljajo naslednja podjetja:

Jeruzalem Ormož SAT d.o.o. je kmetijsko podjetje. Podjetje sestavljajo štirje oddelki:

  • Poljedelstvo;
  • Živinoreja ;
  • Kooperacije in Sušilnica žit;
  • Nepremičninska agencija.

Leta 1959 je bil ustanovljen Kmetijski kombinat Jeruzalem Ormož.

Od začetka je zajemal še dejavnosti kooperacije (pozneje priključeno Kmetijski zadrugi Ormož), vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo, ki se je po privatizaciji v letih od 1991 do 1995 odcepila od nas.

Po privatizaciji je znotraj skupine SAT ostalo še poljedelstvo, živinoreja, oljarna, mešalnica krmil, nepremičnine, servisne storitve in trgovine z kmetijskim repromaterialom. Tekom naslednjih let so sledile sledeče organizacijske spremembe na makroravni skupine SAT in posamično izločitev same dejavnosti v samostojna podjetja:

  • 2002 –ustanovitev podjetja AGROTRG Ormož d.o.o.;
  • 2006-ustanovitev podjetja PSC Ljutomer d.o.o.;
  • 2008-ustanovitev podjetja AVTOCENTER Ormož d.o.o.;
  • 2013- ustanovitev podjetja JERUZALEM SAT Oljarna in mešalnica Središče d.o.o..

Tako so bile vse poglavitne organizacijske spremembe po privatizaciji po nekaj več kot dvajset letih končane in tako imamo sploščeno organizacijsko strukturo delovanja skupine SAT.