Obdelujemo 1.120 hektarjev njivskih površin z najnovejšo kmetijsko mehanizacijo. Naša zemljišča se nahajajo na območju upravne enote Ormož, torej v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Vsa leta pridelave smo vključeni v najvišje standarde pridelave, tako smo v preteklosti bili vključeni v integrirano pridelavo ter v kmetijsko okoljske ukrepe (v preteklosti SKOP, KOP, sedaj KOPOP) in s tem čutimo dolžnost do okolja ob naši dejavnosti. Strojni park je sestavljen iz 15 traktorjev, znamke NEW HOLLAND, ter najsodobnejših priključkov, ki omogočajo precizno in okolju prijazno kmetovanje. Njivske površine so na lažjih tleh (v porečju reke Drave) in na nekoliko težjih tleh (Sejanska in Lešniška dolina). Vse kulture so tekom rastne sezone zavarovane proti toči in viharju.

Naš kolobar je sestavljen iz klasičnih poljščin: koruza, pšenica, oljna ogrščica, oljne buče, sončnice, soja, hmelj, sladki krompir.

Naš primarni cilj je biti vodnik sprememb, novosti in razvoja v kmetijstvu v primarnem sektorju in s tem boljša ekonomičnost vseh pridelovalcev, ne samo nas samih.