Kompleks farme v Središču ob Dravi je del podjetja vse od leta 1964, ko je bila zgrajen prvi hlev v Središču ob Dravi. Tekom let se je dogradilo še preostalih deset hlevov in vsa potrebna infrastruktura za potrebe živinoreje. Farma v Središču je bila znana v preteklosti po reji govejih pitancev, vendar se je sledeča zgodba s propadom poslovnega partnerja GRUDA d.o.o. končal v letu 2002. V letu 2003 so vhlevili prve prašiče v hleve in tako del kompleksa (natančneje štiri hleve) namenili za vzrejo prašičev. Nekateri objekti so se prodali, zrasli so uspešne in tudi neuspešne zgodbe slovenskih podjetnikov na območju kompleksa farme. Del objektov smo spremenili v uporabna skladišča velikosti od 400 do 1200 m2. Prav tako pa je v letih 2011 do 2013 na tem območju bila zgrajena nova sušilnica žit s pripadajočimi silosi za skladiščenje pridelkov v velikosti 8.000 ton.

Sama živinoreja pa zajema vse od leta 2003 vzrejo prašičev pitancev. Tako imamo trenutno v turnusu cca 3.000 pitancev. Glavnino pitancev kupimo v Sloveniji (podjetje Ljutomerčan, farme Ihan) delno (ob pomanjkanju) pa tudi v tujini (Nizozemska).

Pitanci so vzrejeni na globokem nastilju, kar jim omogoča boljše počutje, podjetje pa na ta način pridobiva hlevski gnoj, kot esencialen element za izboljšanje humusne strukture na naših poljih. Vključeni smo tudi v ukrep DOBROBIT ŽIVALI, namreč živalim nudimo dovolj svetlobe, vode in pa prostora za boljše počutje živali.

Krmo za živali v glavnini pridelamo sami, pripravi jih naše poslovno povezano podjetje Jeruzalem SAT oljarna in mešalnica Središče d.o.o..

Prašiče prodamo slovenskim mesarjem in sicer delno farmam Ihan, kjer smo tudi kooperant. Del prašičev prodamo v Celje, Celjskim mesninam, del pa tudi drugim zainteresiranim mesarjem ali rejcem na našem območju.