Naslov projekta: STROKOVNA IZHODIŠČA ZA EKOLOŠKO PRIDELAVO HMELJA

Povezava na spletno stran projekta: https://www.ihps.si/hmeljarstvo/eip-ekohmelj/ 

Vsebina projekta

V EIP projektu EKOHMELJ pripravimo smernice za ekološko pridelave hmelja – skladno z  vsebino evropskega zelenega dogovora (European Green Deal) in strategije EU od vil do vilic (Farm to Fork). S tem prispevamo k zmanjševanju uporabe pesticidov in gnojil v kmetijstvu, k varovanju okolja ter povečanju izvozne konkurenčnosti hmeljarskih kmetij v Sloveniji. Izvajamo različne tehnološke poskuse na področju tehnologije pridelave hmelja, gnojenja, varstva rastlin in namakanja na 6 lokacijah v 3 regijah (5 hmeljarskih kmetij, IHPS). V projektu tudi modelno ocenimo ekonomiko pridelave hmelja. Projektne izkušnje in rezultate širimo med zainteresirane pridelovalce hmelja ter širšo strokovno javnost –  z demonstracijami na IHPS, na delavnicah, tehnoloških sestankih, seminarju in z različnimi publikacijami.

AKTIVNOSTI PROJEKTA

EKOHMELJ projektne aktivnosti, organizirane v 5 delovnih sklopih (DS1-DS5), omogočajo oblikovanje in sistematičen prenos posodobljenih tehnoloških znanj za potrebe širjenja ekološke pridelave v hmeljarstvu in dvig izvozne konkurenčnosti hmeljarskih kmetij v Sloveniji.

STRUKTURA PROJEKTA:

 • DS1: Koordinacija projekta;
 • DS2: Vpeljevanje ekološke pridelave hmelja (tehnološki poskusi);
 • DS3: Ekonomika ekološke pridelave hmelja (delavnice s kalkulacijami in analitičnim tolmačenjem stroškov pridelave na kmetijah);
 • DS4: Strokovne smernice ekološke pridelave hmelja (e-gradiva);
 • DS5: Diseminacija rezultatov (skladno z navodili razpisa).

PARTNERJI PROJEKTA:

 • Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
 • KGZS – Kmetijsko-gozdarski zavod Celje
 • KGZS – Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor
 • Štefan Šlander
 • Ignac Novak
 • Andrej Kresnik
 • Matej Zupanc
 • Jeruzalem Ormož SAT d.o.o.
 • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Povezave