Koruza v kolobarju na posestvu predstavlja cca 40% vseh njivskih površin. Je naša glavna kultura. Pridelujemo jo za potrebe živinorejske proizvodnje v podjetju, za potrebe mešalnice, ki spada v skupino povezanih podjetij SAT, ter za prodajo zadrugam, kmetom in subjektom, ki se ukvarjajo z živinorejsko dejavnostjo po Sloveniji.

Z namenom razvoja novih sort in pristopov izvajamo sortne in škropilne poskuse.

Del našega raziskovalnega dela pri pridelavi koruze je bil v letu 2018 predstavljen na centralnem dnevu polja, katerega je na našem posestvu organiziralo podjetje DuPont Pioneer (še link: https://www.pioneer.com/web/site/slovenia/template.MAXIMIZE/new/?javax.portlet.tpst=0ac460d04f555fe09f439f431c8e63aa_ws_MX&javax.portlet.prp_0ac460d04f555fe09f439f431c8e63aa=viewID%3Dnonassociated_content_display_view&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken&guid=CB12155C-4AF4-B567-D91A-F65BB079A64B).

Za potrebe setve koruze imamo na voljo tri sejalnice, in sicer:

  • za 8-redno sejalnico znamke Kwerneland Accord Optima;
  • v letu 2018 smo kupili še 6- redno sejalnico istega tipa, obe imata podprt GPS sistem, ki omogoča precizno in natančno setev s čim manj izgubami ob setvi.
  • 6 redno sejalnico znamke GASPARDO.

Setev koruze izvedemo takoj, ko je dovolj topla zemlja. Sama opravila zajemajo pripravo na setev (gruber ali združeno orodje), osnovno gnojenje (NPK, UREA) ter predpripravo z predsetvenikom.

Herbicidna zaščita koruze velja za vsaj tako pomembno fazo pridelave koruze, kot sama setev, zato nanjo polagamo veliko pozornosti. Zaradi VOD območij smo nekoliko omejeni pri zaščiti, ampak je herbicidna zaščita zadovoljiva z dovoljenimi pripravki.

V času rasti koruze sledi še zadnje opravilo v koruzi in sicer kultiviranje in dognojevanje. Dognojujemo z hitro sproščujočim dušikov ali pa z umetnimi gnojili, ki se sproščajo nekoliko počasneje.

Žetvene storitve opravlja podjetje KGS  Kranjc d.o.o. (link: http://www.kgskrajnc.si/si/ ).

Koruzo posušimo v lastni sušilnici in jo skladiščimo v silosih kapacitete 8.500t. Sušilnica je bila tudi zadnji večji investicijski projekt v podjetju, in sicer je bila s pomočjo razpisa 4.2. zgrajena v letih 2012