Pšenica v kolobarju predstavlja 30 do 35%, odvisno od kolobarja. Vso pšenico, ki pridelujemo pridelujemo na najvišjo kakovost. Podjetje od vsega začetka svojega delovanja cilja na pridelavo krušne pšenice za potrebe slovenskih mlinov in posledično slovenskih potrošnikov. Naša glavna kupca pridelkov sta Mlin Korošec  in Žito d.o.o..

Tudi na področju kulture pšenice se izvajajo makroposkusi, kjer delamo sortne poskuse, poskuse s fitofarmacevtskimi sredstvi, različnimi dognojevanji ter mikroelementi. Veliko strokovnega dela se opravi s pomočjo svetovalne ekipe podjetja 4A d.o.o. pod vodstvom mag. Vinka Štefančiča.

Veliko pozornosti se nameni dobri pripravi zemlje za setev, setve izvajamo z dvema kombiniranima sejalnicama (3. in 4. metre) z namenom, da v optimalnem času uspemo posejati celotno pšenico. Herbicidno zaščito praviloma izvedemo v jesenskem času (če vreme dovoljuje), saj dosegamo v tem času boljše rezultate na tem področju. V jeseni se opravi le osnovno gnojenje, ki je predpisano glede na gnojilni načrt, in zajema kombinirana gnojila. Za enega ključnih dejavnikov je hiter štart spomladi, da po mrzli zimi pšenica čimprej dobi hrano za rast. Tako se praviloma sezona dognojevanja začne zelo hitro, tudi že takoj po 15.2. (zakonsko določeno). Dognojevanje poteka v štirih delih tekom sezone, različno od potreb pšenice.

Fungicidna zaščita se izvede praviloma dvakrat, v ugodnih vremenskih razmerah tudi enkrat, v slabih (naprimer sezona 2017/18) pa tudi trikrat že ni bilo dovolj.

Žetev nam izvede podjetje KGS Kranjc d.o.o., del slame (predvsem na peščenih tleh) ostane kot rastlinski ostanki na njivi, za vzdrževanja humusa, del slame shranimo v obliki bal in jo porabimo za steljo za rejo prašičev na farmi Središče.