Splošne informacije o operaciji:

Naziv operacije: Optimizacija rabe gnojil na poljščinah z brezpilotnimi zrakoplovi DRON

Skrajšani naziv: OPTI-DRON

Vodilni partner – prijavitelj: Opsen d.o.o.

Ostali partnerji: JERUZALEM ORMOŽ, STORITVE, AGRAR, TRGOVINA d.o.o.

Vrednost operacije: 71.736,00 €

Vrednost sofinanciranja: 49.980 €

Začetek operacije: 15. 2. 2020

Konec operacije: 29. 9. 2020

Odločba iz dne: 31. 1. 2020

Povzetek operacije:

Brezpilotni zrakoplovi (droni)  in multispektralne kamere so novi sistemi natančnega kmetovanja in postajajo standard sodobne pridelave hrane. Novejše tehnologije omogočajo hitrejše spremljanje in bolj natančen nadzor nad pregledom rastlin, kakovostjo tal in bolj natančno oceno razvoja vegetacije gojenih rastlin. Z visoko ločljivo multispektralno Aero fotografiranje predstavlja, ob pravilni razlagi dobljenih rezultatov, osnovo za optimalno kmetovanje gnojenja in dognojevanja. Da bi sledili trendu uvajanja sodobnih pridelovalnih tehnologij s poudarkom na zmanjšanem vplivu kmetovanja na naravo, bomo z zunanjim partnerjem izvedli snemalne preglede z brezpilotnim zrakoplovom dron, ki je opremljen z multispektralno kamero, prilagojeno kmetijski uporabi. Po prvem testnem in poskusnem obdobju v letu 2019  z uporabo nove raziskovalne opreme lahko zaključimo, da bomo z opremo pridobili velik potencial za nadaljnji razvoj in raziskave na številnih kmetijskih področjih za varstvo okolja. Tovrstna oprema omogoča pridobivanje novih–drugačnih  podatkov, s katerimi bomo lažje in boljše razumeli odzive rastlin na različne stresne situacije in bo omogočala lažji prehod v ti. optimalno kmetovanje.

https://program-podezelja.si/sl/